Điểm các Học phần Giáo dục thể chất khóa 7 ngành quản lý giáo dục

Sinh viên ngành Quản lý giáo dục xem Điểm Học phần Giáo dục thể chất nếu có thắc mắc phản hồi lại Khoa Quản lý trước ngày 23/07/2016, có ghể gửi theo form trực tuyến phía dưới.

– Điểm Học phần Giáo dục thể  chất: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyMkxyNzFOYzNjWDg/view?usp=sharing

– Gửi thắc mắc điểm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm4jMNGDBxBVbjN6NdIMm_o4tksjDqwgdTUREFSKj7a3IGbw/viewform

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả