Điểm các Học phần Giáo dục thể chất khóa 6 ngành quản lý giáo dục (cập nhật ngày 23/06)

Sinh viên ngành Quản lý giáo dục xem Điểm Học phần Giáo dục thể chất nếu có thắc mắc phản hồi lại Khoa Quản lý trước ngày 25/06/2016, thắc mắc trực tuyến theo đường dẫn phía dưới.

Một số em thắc mắc điểm HP1 và HP3, sau khi Khoa Quản lý kiểm tra danh sách sẽ gửi các em lại bảng điểm mới trong ngày 24/06/2016,

– Điểm Học phần Giáo dục thể chất cập nhật ngày 23/06: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyNHVpdnR5N1Z5ZkE

 

– Gửi thắc mắc điểm: https://docs.google.com/forms/d/11xOmKne6nLc53zxMm0vmrvjbWaUHMvgcaq__8WAfd40/viewform

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả