Browsing loại

Đào tạo

Thông tin đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016. Sinh viên lưu ý: một số học phần thay đổi thời gian thi so với thông báo trước. Sinh viên xem tại đây:…