Kết quả thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 6 đợt 2

Kết quả thi:

1- Môn Điều kiện: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xydUt0c3dYT0hkLWs/view?usp=sharing

2 – Môn chuyên môn: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyRndtbGRTVTNFTUE/view?usp=sharing

3 – Môn cơ sở: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyVGFpdHJCTkh3TFk

Danh sách thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 6 đợt 2 (cập nhật ngày 22/12)

Danh sách thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 6 đợt 2 xem tại đây: Danh sach thi TN dot 2

Nếu sinh viên không nộp tiền thi lại đối với các trường hợp phải nộp tiền thi lại sẽ bị gạch khỏi danh sách thi, chi tiết xem tại: 

Thông báo chi tiết về việc Tổ chức Thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 6 đợt 2

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả