Danh sách sinh viên phải thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên phải thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Sinh viên xem tại: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyRFJKbzhadmlYcEk

Sinh viên phải thi lại nếu chưa có tên trong danh sách trên đến bổ sung tại phòng Đào tạo vào chiều thứ 6 (28/10/2016)

Danh sách thi lại, lịch thi lại phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả