Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục

Địa chỉ: Phòng 106, nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục

31 Phan Đình Giót, Phương Liệt Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.36648719

Email: phongdaotao@niem.edu.vn