Cấp tài khoản và kiểm tra kết quả đăng ký học lại cho SV khóa 7 trở về trước ĐK học cùng khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018

Cấp tài khoản sử dụng cổng thông tin đào tạo đại học đối với sinh viên khóa 7 trở về trước có đăng ký học (học kỳ 1 năm học 2017-2018)  đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản:

– Địa chỉ truy cập: http://daotao.hvqlgd.edu.vn

– Tên đăng nhập: Mã sinh viên

– Mật khẩu: Mã sinh viên

– Chú ý: Sinh viên đăng ký học học kỳ phụ cũng đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn trên

Cụ thể sinh viên xem thông báo

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả