Cấp tài khoản truy cập hệ thống và thời khóa biểu dành cho sinh viên Đại học chính quy khóa 11 và lịch đăng ký học cùng khóa 11

1. Ngày 27/8/2017 Phòng Đào tạo sẽ mở tài khoản truy cập hệ thống Cổng thông tin đào tạo Đại học chính quy cho sinh viên khóa 11 truy cập hệ thống:

– Danh sách sinh viên khóa 11 tải về tại đây: Danh sách sinh viên

– Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

– Mật khẩu: Mã số sinh viên + Ngày tháng năm sinh đầy đủ (sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân, tránh để người khác biết mật khẩu của mình)

Ví dụ:

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang

Mã sinh viên: 1412601018

Ngày sinh: 30051996

Tài khoản truy cập

Tên đăng nhập: 1412601018

Mật khẩu: 141260101830051996

Các em đăng nhập bằng tài khoản của mình để xem lịch học cụ thể

2. Sinh viên các khóa 8,9,10 có thể đăng ký học các môn học cùng khóa 11 trên hệ thống từ 9h00 ngày 27/8/2017 đến hết ngày 28/8/2017.

Các em sử dụng tài khoản trên hệ thống để đăng ký, không đăng ký tại phòng Đào tạo.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả