Cấp tài khoản sử dụng Cổng thông tin đào tạo đại học (Đăng ký học trực tuyến) và hướng dẫn đăng nhập.

I. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG NHẬP, ĐỔI MẬT KHẨU

Sinh viên truy cập vào cổng thông tin đăng ký tín chỉ bằng địa chỉ: http://daotao.hvqlgd.edu.vn  hoặc http://daotao.naem.edu.vn

Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản (account) để đăng nhập gồm tên người dùng (user name) và mật khẩu (password).

– Tên người dùng: mặc định là mã số sinh viên.

– Mật khẩu: (sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân, tránh để người khác biết mật khẩu của mình). (Xem hướng dẫn cụ thể phía dưới)

Để đăng nhập hệ thống, sinh viên click vào mục “Đăng nhập” ở góc trên cùng bên phải của trang chủ.

Màn hình xuất hiện mục “Đăng nhập cổng đăng ký tín chỉ”, sinh viên nhập đầy đủ tên người dùng và mật khẩu vào các mục tương ứng, sau đó click vào nút “Đăng nhập” (Lưu ý: không nên tick vào mục “Duy trì trạng thái đăng nhập?” nếu đang sử dụng máy tính của người khác để đăng ký tín chỉ).

 

Sau khi đăng nhập xong, phải đổi ngay mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân:

 

II. TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 9, 10

Tại buổi tập huấn dành cho sinh viên các lớp từ ngày 13 đến ngày 16/02/2017, tài khoản của các sinh viên của các lớp khóa 9, 10 đã được kích hoạt và đã hướng dẫn các em đăng nhập, thay đổi mật khẩu. Tài khoản được cấp như sau:

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Mã số sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Phạm Bích Ngọc 1612601003

Tên đăng nhập: 1612601003

Mật khẩu: 1612601003

Chú ý: Sinh viên cần thay đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản.

 

II. TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 8

Thời gian kích hoạt tài khoản dành cho sinh viên khóa 8: 9h00 ngày 18/02/2017. Sinh viên cần đăng nhập và thay đổi mật khẩu ngay sau khi tài khoản được kích hoạt

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Mã số sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Nguyễn Thị Hương Giang 1412601018

30051996

Tên đăng nhập: 1412601018

Mật khẩu: 141260101830051996

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả