Browsing loại

CÁC KHOA

Thông tin từ các khoa

Khoa Quản lý thông báo điểm thực tập cơ sở của sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iZjF5Vnc2WVRQRWM/view?usp=sharing

Để chuẩn bị cho việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 điểm tích lũy toàn khóa. Sinh viên chủ động rà soát lại toàn bộ điểm của mình. Mọi thắc mắc sinh viên viết đơn nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng…

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 điểm thi lần lần 2, học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. Mọi thắc mắc sinh viên viết đơn theo mẫu gửi phòng Đảm bảo chất lượng muộn nhất ngày 12/5/2017. Sinh viên xem điểm thi tại đây:…