Browsing loại

CÁC KHOA

Thông tin từ các khoa

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 điểm thi lần lần 2, học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. Mọi thắc mắc sinh viên viết đơn theo mẫu gửi phòng Đảm bảo chất lượng muộn nhất ngày 12/5/2017. Sinh viên xem điểm thi tại đây:…