Browsing loại

CÁC KHOA

Thông tin từ các khoa

Khoa Giáo dục gửi Sinh viên khóa 8, 9 bảng phân công hướng dẫn thực tập cơ sở. Chi tiêt các thông tin các em xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1DBrfw_qTmq8_IqFVf1pGCj6CZcsozRGY Chúc các em có 1 đợt thực tập vui vẻ và bổ…