Browsing loại

CÁC KHOA

Thông tin từ các khoa

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 như sau: Sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng chấm khóa luận và nộp về khoa. Yêu cầu: – Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký…

Để chuẩn bị cho việc bảo vệ khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 khẩn trương hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa. Hạn nộp: trước 11h, sáng thứ 6 ngày 19/5/2017 Số lượng: 04 quyển (in bìa thường, có giấy bóng…