Browsing loại

Khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 như sau: Sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng chấm khóa luận và nộp về khoa. Yêu cầu: – Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký…

Để chuẩn bị cho việc bảo vệ khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 khẩn trương hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa. Hạn nộp: trước 11h, sáng thứ 6 ngày 19/5/2017 Số lượng: 04 quyển (in bìa thường, có giấy bóng…

Để chuẩn bị xét thi tốt nghiệp đợt 1 cùng khóa 7, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 5, 6 danh sách điểm tích lũy toàn khóa. Sinh viên rà soát lại toàn bộ điểm của mình. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên viết đơn nộp tại văn phòng khoa…

Khoa Quản lý thông báo điểm thực tập cơ sở của sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iZjF5Vnc2WVRQRWM/view?usp=sharing