Browsing loại

Khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 như sau: Sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng chấm khóa luận và nộp về khoa. Yêu cầu: – Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký…