Browsing loại

Khoa Giáo dục

Khoa Giáo dục gửi sinh viên K8 các biểu mẫu trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp, các lưu ý khi tới cơ sở thực tập cùng toàn bộ thông tin đăng ký làm KLTN và TTTN (bản cập nhật nhất). Thông tin cụ thể các bạn xem link dưới đây:…