Browsing loại

Khoa Giáo dục

Thân gửi sinh viên Khoa Giáo dục tham gia thực tập 1, Theo kế hoạch đào tạo, các bạn sẽ đi thực tập 6 tuần, kể từ 09/04/2018 đến 20/05/2018. Như vậy, tuần này cũng là tuần các bạn hoàn thiện các công việc và chia tay cơ sở. Nhằm đảm bảo…

Khoa Giáo dục gửi Sinh viên khóa 8, 9 bảng phân công hướng dẫn thực tập cơ sở. Chi tiêt các thông tin các em xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1DBrfw_qTmq8_IqFVf1pGCj6CZcsozRGY Chúc các em có 1 đợt thực tập vui vẻ và bổ…