Phòng ĐBCLGD thông báo: Thời gian nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018: từ ngày 09/04/2018 đến hết ngày 13/04/2018 Địa điểm nhận đơn: Phòng ĐBCLGD Lưu ý: Sinh viên làm đơn xin lại bài thi theo mẫu qui định. Trong…

Phòng ĐBCLGD gửi tới sinh viên kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018. Đề nghị các em xem kỹ và phản hồi ngay lại phòng ĐBCLGD (nếu thiếu môn thi, trùng lịch thi). Hạn cuối để phản hồi về lịch thi là Thứ Năm ngày 15/3/2018 Sinh viên…