Khoa Giáo dục gửi Sinh viên khóa 8, 9 bảng phân công hướng dẫn thực tập cơ sở. Chi tiêt các thông tin các em xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1DBrfw_qTmq8_IqFVf1pGCj6CZcsozRGY Chúc các em có 1 đợt thực tập vui vẻ và bổ…

Khoa Giáo dục gửi sinh viên K8 các biểu mẫu trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp, các lưu ý khi tới cơ sở thực tập cùng toàn bộ thông tin đăng ký làm KLTN và TTTN (bản cập nhật nhất). Thông tin cụ thể các bạn xem link dưới đây:…